Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

SUCHOŇOVO KVINTETO


komorný súbor Štátneho komorného orchestra Žilina

Ján FIGURA, flauta, vedúci súboru
Jozef KOVÁČIK, hoboj
Bibiána BIENIKOVÁ, klarinet
Ida CHOVANOVÁ, fagot
Jozef SOKOL, lesný roh
D6R_3675_web.JPG

SUCHOŇOVO KVINTETO vzniklo v roku  1974 z dychového kvinteta, ktoré ešte pred vznikom ŠKO Žilina pôsobilo na Konzervatóriu v Žiline. Počas vyše 40-ročnej existencie uskutočnil súbor množstvo koncertov doma aj v zahraničí, rozhlasové nahrávky, koncerty pre deti a mládež,  vernisáže a pod. Účinkoval aj v skladbách pre dychové kvinteto a orchester - napr. Spomienky Jána Cikkera, Serenáda Eugena Suchoňa,  Koncert pre dychové kvinteto a komorný  orchester Petra Fialu a  Divertimento pre dychové  kvinteto Ľudovíta Rajtera.
Začiatkom roku 1998 prijal súbor meno zakladateľa slovenskej národnej moderny - Eugena Suchoňa (so súhlasom autorovho syna Mariána Suchoňa), ktorého Serenáda op. 5 bola  jednou z prvých skladieb v repertoári telesa.

Súbor  účinkoval viackrát v Mirbachovom paláci v Bratislave, na Košickej hudobnej jari 2004, na medzinárodných letných festivaloch v kúpeľných mestách, v Austria Center vo Viedni, na koncertoch v Maďarsku, Poľsku, Francúzsku a i. Pravidelne účinkuje v rámci abonentných cyklov ŠKO Žilina a v rámci nedeľných matiné pre deti a rodičov v Dome umenia Fatra v Žiline. Súbor spolupracoval s významnými slovenskými klaviristami - Matejom Arendárikom, Ladislavom Fančovičom, a Tomášom Nemcom.

Okrem koncertov vo viacerých štátoch Európy účinkovalo Suchoňovo kvinteto aj v zámorí - na 2. ročníku  "Festival de Manaus" v Brazílii 1998 a na turné v USA 2015. K Roku Eugena Suchoňa, ktorý bol vyhlásený UNESCO na rok 2008 pripravilo Suchoňovo kvinteto šnúru koncertov po slovenských mestách, koncert v komornom cykle Slovenskej filharmónie, niekoľko turné v zahraničí a koncerty v slovenských inštitútoch v európskych metropolách (Budapešť, Békéscsaba, Maribor). V roku 2005 vyšlo vo vydavateľstve Music Master profilové CD súboru s klaviristom Matejom Arendárikom.

V januári a februári 2015 absolvovalo Suchoňovo kvinteto s klaviristkou Michiko Otaki úspešné turné v USA, kde uviedli spolu 20 koncertov v 11 štátoch USA v takých kultúrnych centrách ako napr. Jackson, Augusta či Atlanta.


Vedúci súboru Ján FIGURA (1954) pochádza z hudobníckej rodiny. Hru na flaute študoval na Konzervatóriu v Žiline v triede svojho otca Jána Figuru st. (absolvoval r.1975). Jeho výrazný talent sa prejavil už počas štúdia na rôznych súťažiach, kde získal mnoho ocenení. Najvýraznejším úspechom bolo získanie čestného uznania a titulu laureáta na medzinárodnej súťaži dychových nástrojov v Markneukirchene v Nemecku roku 1974. Od vzniku ŠKO Žilina roku 1974 až dodnes pôsobí ako prvý flautista a vedúci dychovej sekcie orchestra. Ako sólista ŠKO vystúpil na mnohých koncertoch na Slovensku, ale i v Belgicku, Bulharsku, Veľkej Británii, Francúzsku, Rakúsku, Španielsku, USA, Japonsku. Sólisticky sa predstavil aj na festivaloch Bratislavské hudobné slávnosti (1978, 1981), SFKU v Žiline (1993), Haydn-Tage (1996) a Wienerfestwochen (1993,1994,1998) vo Viedni, Festival de Bonaguil vo Francii (1991), 16. Musikalische Begegnungen Lenzburg vo Švajčiarsku (1999) a i. Okrem toho vystúpil s Filharmoniou Suhl (SRN), Neapolským komorným orchestrom, Juhočeskou komornou filharmóniou České Budějovice, Symfonickým orchestrom Poděbrady, Capellou Cracoviensis (Poľsko), Štátnou filharmóniou Košice, Karlovarským symfonickým orchestrom, Archi di Slovakia (2001 Španielsko, 2005 Kanada). Ako sólista spolupracoval s takými významným dirigentmi ako sú Oliver Dohnányi, Leoš Svárovský, Vladimír Válek, Tsugio Maeda, Stanislaw Galonski, Ľudovít Rajter, Tomáš Koutník, Petr Vronský, Christian Pollack, Mika Eichenholz, Stanislav Vavřínek a i. V koncertantných skladbách a recitáloch účinkoval napr. s Ľubou Orgonášovou, Sergejom Kopčákom, Jiřím Stivínom, Alzbietou Gajewskou, Janou Bouškovou, Jurajom Čižmarovičom, Richardom Vandrom, Florou Goméz, Nao Higano, ako aj so súbormi In modo camerale z Prahy a Animae trio z Bazilei. Bol aj vedúci súborov Armonia slovacca a Barokové kvarteto Žilina, dlhé roky pôsobil aj pedagogicky na žilinskom konzervatóriu.


Hobojista Jozef KOVÁČIK (1957) je absolventom Konzervatória v Žiline z triedy Milady Hriankovej (1978). Na súťaži slovenských konzervatórií obsadil počas štúdia vo svojom odbore 1. miesto.  Od 1. júla 1980 je prvým hobojistom ŠKO. Vystupuje ako sólista i komorný hráč na abonentných koncertoch ŠKO Žilina, na matiné pre deti a rodičov, na príležitostných podujatiach, nahráva pre Slovenský rozhlas atď. S ŠKO Žilina uviedol o.i. Mozartovu koncertantnú symfóniu KV 297b pre štyri dychové nástroje a orchester a Bachovu Suitu č. 1. Pôsobil aj pedagogicky na žilinskom konzervatóriu.

Klarinetistka Bibiána BIENIKOVÁ (1971) študovala na Konzervatóriu v Žiline v triede svojho otca Pavla Bienika a na VŠMU v Bratislave v triede Jozefa Luptáčika. Počas štúdia získala 3. cenu (1990) a 2. cenu (1992) na súťaži študentov slovenských konzervatórií. Dvakrát bola aktívnou účastníčkou Medzinárodných majstrovských interpretačných kurzov v Brne. Počas štúdia na VŠMU viackrát účinkovala sólovo s orchestrom aj s dychovým kvintetom. V roku 1993 získala I. cenu na súťaži, ktorú poriadala firma Yamaha.  Od roku 1994 pôsobí na poste 1. klarinetistky ŠKO Žilina, s ktorým často vystupuje aj sólisticky (Stamic, Crusel, Mozart, Gašparík, Strauss). V novembri 2000 vystúpila sólisticky so Slovenskou filharmóniou pod taktovkou Bystríka Režuchu, s ktorou uviedla v rámci festivalu Nová slovenská hudba premiérovo dielo Vnútorný obraz Róberta Gašparíka. Tento odznel v jej podaní aj na abonentnom koncerte ŠKO Žilina v marci 2001. V spolupráci so Sláčikovým kvartetom ŠKO Žilina a Ivanom Gajanom vystúpila v roku 2001 na koncerte v Mirbachovom paláci v Bratislave. S komornými súbormi ŠKO Suchoňovo kvinteto a Armonia slovacca účinkovala na mnohých koncertoch na Slovensku i v zahraničí. Je držiteľkou prestížnej ceny Slovenskej sporiteľne „Zlatá nota 2003“. Od roku 2003 vyučuje aj na žilinskom konzervatóriu.


Ida CHOVANOVÁ (1986) študovala na Konzervatóriu v Bratislave v triede pedagógov Mariána Hlavačku a Josefa Rottera. V rokoch 2004 a 2006 sa zúčastnila na Súťaži študentov slovenských konzervatórií, kde na oboch spomínaných ročníkoch získala 1. miesto a v roku 2004 vystúpila na koncerte víťazov v rámci XIV. Stredoeurópskeho festivalu v Žiline. V roku 2007 získala na tej istej súťaži v kategórii komorných súborov 1. miesto v kategórii v rámci hry v dychovom kvintete. Po ukončení štúdia na konzervatóriu pokračovala štúdiom na VŠMU v triede Romana Mešinu. V roku 2004 sa aktívne zúčastnila na majstrovských interpretačných kurzoch v Locarne a Ascone (Švajčiarsko) u Gabora Meszarosa a v roku 2012 absolvovala majstrovské interpretačné kurzy u Sergia Azzoliniho v Poprade. Od roku 2013 pôsobí na poste 1. fagotistky ŠKO Žilina a v komornom zoskupení Suchoňovo kvinteto.

 

Jozef SOKOL (1957) študoval na Konzervatórium v Košiciach v triede Milana Hubnera. Počas štúdia sa zúčastnil na Súťaži študentov slovenských konzervatórií, kde získal postupne 1. a 2. cenu. Na poste prvého hráča na lesnom rohu pôsobil v Divadle Jonáša Záborského v Prešove (1979), v Štátnej filharmónii Košice (1982 – 2012), a od roku 2013 v Štátnom komornom orchestra Žilina. S týmito orchestrálnymi telesami absolvoval vystúpenia v celej Európe a v mnohých ďalších krajinách, vrátane USA, Južnej Kórey, Brazílie a Mexika.

SUCHOŇOVO KVINTETO vzniklo v roku  1974 z dychového kvinteta, ktoré ešte pred vznikom ŠKO Žilina pôsobilo na Konzervatóriu v Žiline. Počas vyše 40-ročnej existencie uskutočnil súbor množstvo koncertov doma aj v zahraničí, rozhlasové nahrávky, koncerty pre deti a mládež,  vernisáže a pod. Účinkoval aj v skladbách pre dychové kvinteto a orchester - napr.  Spomienky Jána Cikkera, Serenáda Eugena Suchoňa,  Koncert pre dychové kvinteto a komorný  orchester Petra Fialu a  Divertimento pre dychové  kvinteto Ľudovíta Rajtera.
Začiatkom roku 1998 prijal súbor meno zakladateľa slovenskej národnej moderny - Eugena Suchoňa (so súhlasom autorovho syna Mariána Suchoňa), ktorého Serenáda op. 5 bola  jednou z prvých skladieb v repertoári telesa.

Súbor  účinkoval viackrát v Mirbachovom paláci v Bratislave, na Košickej hudobnej jari 2004, na medzinárodných letných festivaloch v kúpeľných mestách, v Austria Center vo Viedni, na koncertoch v Maďarsku, Poľsku, Francúzsku a i. Pravidelne účinkuje v rámci abonentných cyklov ŠKO Žilina a v rámci nedeľných matiné pre deti a rodičov v Dome umenia Fatra v Žiline. Súbor spolupracoval s významnými slovenskými klaviristami - Matejom Arendárikom, Ladislavom Fančovičom, a Tomášom Nemcom.

Okrem koncertov vo viacerých štátoch Európy účinkovalo Suchoňovo kvinteto aj v zámorí - na 2. ročníku  "Festival de Manaus" v Brazílii 1998 a na turné v USA 2015. K Roku Eugena Suchoňa, ktorý bol vyhlásený UNESCO na rok 2008 pripravilo Suchoňovo kvinteto šnúru koncertov po slovenských mestách, koncert v komornom cykle Slovenskej filharmónie, niekoľko turné v zahraničí a koncerty v slovenských inštitútoch v európskych metropolách (Budapešť, Békéscsaba, Maribor). V roku 2005 vyšlo vo vydavateľstve Music Master profilové CD súboru s klaviristom Matejom Arendárikom.

V januári a februári 2015 absolvovalo Suchoňovo kvinteto s klaviristkou Michiko Otaki úspešné turné v USA, kde uviedli spolu 20 koncertov v 11 štátoch USA v takých kultúrnych centrách ako napr. Jackson, Augusta či Atlanta.


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2021 Štátny komorný orchester Žilina