Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

SLOVENSKÁ TVORBA V PODANÍ ŠKO ŽILINA


1974 – 2020

Spolu: 345 diel, z toho 172 v svetovej premiére a 21 v slovenskej premiére

Vysvetlivky:
P – svetová premiéra
SP – slovenská premiéra
SRo – Slovenský rozhlas
STV – Slovenská televízia

Každé dielo je uvedené nasledovne:
1.riadok - autor a názov diela
2.riadok – uvedenie diela na Slovensku - roky uvedenia (počet uvedení)
3.riadok - zahraničné uvedenia – štát, roky uvedenia (počet uvedení v jednotlivých štátoch)
4.riadok – rok nahrávky a kto dielo nahral

Zoznam diel:

Albrecht Alexander: Missa in C pre miešaný zbor, sláčiky a organ - P
2017 (2), 2018 (2), 2019 (1)
2017 SRo live

Andrašovan Tibor: Koncert pre čembalo a sláčiky - P
1979 (1)

Andrašovan Tibor: Zašumeli borovice – P
1982, 1984 (2)

Aschner Anton: Duchovná tvorba - SP
2014 (1)

Bagin Pavol: Koncert pre čembalo a sláčiky
1989 (1)

Bagin Pavol: Sinfonietta slovacca – P
1985, 1997, 2008 (9)
Chorvátsko: 1997 (2)

Bagin Pavol: Tri spevy na poéziu M. Válka
1978, 1983 (3)

Bajan Juraj Pavlinus: Marcínku z majíra
1983 nahrávka STV

Bázlik Miroslav: Baroková suita
1975 (4)

Bázlik Miroslav: Canticum pre soprán, zbor a orchester
1978 (2)

Bázlik Miroslav: Concertino pre Mozarta – P
2001 (1)

Bella Ján Levoslav: Omša Es dur
2008 (2)

Bella Ján Levoslav: Rondo pre sláčikový orchester
2007 (1)
2007 CD Pavlik Records

Bella Ján Levoslav: Serenáda Es dur pre sláčikový orchester (upr.V. Bokes) – P
2006 (3)

Bella Ján Levoslav: Slávnostná predohra
2016 (2), 2017 (1)

Bella Ján Levoslav: Uns ist zum Heil ein Kind geboren - vianočná kantáta pre zbor a orchester
2016 (2)
2016 SRo live

Bella Ján Levoslav: Wie lieblich ist deine Wohnung, o Herr! - moteto pre sóla, zbor a orchester - SP
2016 (2)
2016 SRo live

Bella Ján Levoslav: Christus hat geliebt die Gemeine - veľkonočná kantáta pre barytón, zbor a orchester
2016 (2)
2016 SRo live

Bella Ján Levoslav: Ach. bis zum Tod - kantáta pre pašiový týždeň (pôstna kantáta) pre sólový bas, zbor a orchester - SP
2016 (2)
2016 SRo live

Bella Ján Levoslav: Gott, sei mir Gnädig - malá reformačná kantáta pre sólový bas, miešaný zbor a orchester - SP
2016 (2)
2016 SRo live

Bella Ján Levoslav: Sonatína op. 4 pre klarinet a sláčiky (upr. V. Bokes a B.Urban)
2009 (1)

Bella Ján Levoslav: Ave Maria
2010 (1)

Beneš Juraj: Hudba pre trúbku, bicie a sláčiky – P
1979, 1981 (3),
1981 CD OPUS

Beneš Juraj: In memoriam P. Raška - P
1986, 1987, 1988 (5)
Poľsko: 1988 (2)
1987 nahrávka SRo

Beneš Juraj: Hudba pre J. S. - P
1999 (1)

Bernáth Ľuboš: Tretia kniha žalmov pre mužský zbor a orchester - P
2015 (1), 2018 (1), 2020 (1)

Bodnár Norbert: Devínske bralo - oratórium pre soprán, bas, miešaný zbor a orchester - P
2013 (3)

Bodnár Norbert: Malá suita pre komorný orchester - P
1987 (3)

Bodnár Norbert: Malá vianočná omša
2001, 2005 (7)

Bodorová Sylvia: Magikon pre hoboj a sláčiky – SP
1990 (3)

Bodorová Sylvia: Detva - suita pre komorný orchester - P
1992, 2011 (4)

Bodorová Sylvia: Messaggio pre husle a orchester - SP
2015 (1)

Bodorová Sylvia: Concierto de Estío pre gitaru a orchester - SP
2016 (1)

Borzík Lukáš: Waiting for Gorecki - premiéra orch. verzie
2013, 2014 (2)
2014 - live nahrávka SRo

Breiner Peter: Beatles concerto grosso č. 1
1990 (4)

Breiner Peter: Beatles concerto grosso č. 2
1988, 1997 – 2007 (43)
ČR: 2002, 2005 (2), Španielsko: 2005 (2), Kanada: 2005 (6)

Breiner Peter: Beatles concerto grosso č. 3
1990 (4)

Breiner Peter: Beatles concerto grosso č. 4
1988, 1991, 2019 (9)

Breiner Peter: Elvis Go Baroque – concerto grosso č. 3
2008 (1), 2017 (2)

Breiner Peter: Guitaralia notturna – P
2005, 2008 (2)
ČR: 2002 (1),
2008 CD Hevhetia

Breiner Peter: Christmas Goes Baroque
2009 (5)

Breiner Peter: Top classic – pop hity v klasickom šate
1991, 2011 (6)

Breiner Peter: Mozart Medley pre husle a orchester
2011 (2)

Breiner Peter: Love Songs Medley
2011 (2)

Breiner Peter: Slovenské tance
2018 (1)

Borzík Lukáš: Waiting for Gorecki - premiéra orchestrálnej verzie
2013 (1)

Budínsky František Xaver: Vesperae pre sóla, zbor a orchester
1979 (2)

Budoš Marián: Koncert pre dve gitary a sláčiky "Heart on a Sleeve"
2002 (1)
2002 CD Marian Budos

Budoš Marián: Remi's World pre gitaru a sláčiky
2002 CD Marian Budos

Budoš Marián: Secret Wedding pre gitaru a komorný orchester – P
2002 (1)
2002 CD Marian Budos

Buffa Ivan: Rituál pre komorný orchester – P
2006 (1)
Rakúsko: 2006 (1)

Burlas Ladislav: Svadobné spevy z Horehronia
1984 (4)

Burlas Ladislav: Spievajúce srdce op. 4
1988 (1)

Burlas Ladislav: Planctus pre sláčikový orchester
1996, 2002, 2005, 2007 (5)
ČR: 2004 (1)

Burlas Martin: Predposledné leto - P
1986 (2)

Burlas Martin: Prelúdium z opery Kóma – P
2006 (1)

Burlas Martin: Pocit istoty a polčas rozpadu – P
2011, 2012 (2)

Cikker Ján: Baletná hudba z opery Jánošík
1988, 2011, 2015 (3)

Cikker Ján: Concertino pre klavír a orchester op. 20
1975, 1981, 1987, 2011 (8)
CD Pavlík Records 2011

Cikker Ján: Slovenská suita op. 22
2011 (1)

Cikker Ján: Spomienky op. 25
SR: 1974-6, 1979-1982, 1984, 1985, 1989, 1994, 1996, 1997, 1999, 2004, 2006, 2009, 2011, 2014, 2015, 2019, 2020 (69)
Belgicko: 1976 (1), 2016 (2), Španielsko: 1980, 1994 (10), ČR: 1976, 1981, 2002, 2006, 2016 (6), Lotyšsko: 1982 (3), Bulharsko: 1983 (3), Nemecko: 1984, 1998, 2009, 2010 (10), Švédsko: 1990 (3), Rakúsko: 1991 (2), Japonsko: 1992, 1996 (7), Taliansko: 1992 (3), USA: 1993, 1997 (12), Cyprus: 1996 (1), Maďarsko: 1999 (1), Turecko: 2005 (1), Slovinsko: 2008 (1), Poľsko: 2009, 2016 (2)
spolu 137 koncertných uvedení (69 v SR a 68 v zahraničí)

1982 nahrávka SRo
1993 CD Slovenský hudobný fond

Cikker Ján: Sonatína pre flautu, klarinet a sláčiky – P
úprava Sonatíny pre klavír op. 12 od Bohumila Urbana
2011 (2)

Cón Peter: Piesne pani Zimy - P
1985, 1986 (4)

Cón Peter: Jazzico pre detský zbor a orchester - P
1991 (3)

Čekovská Ľubica: Fractal - SP
2001, 2002 (2)
Rakúsko: 2003 (1), ČR: 2004 (1), Veľká Británia: 2006 (1),
2001 nahrávka SRo
2005 CD Hevhetia

Čekovská Ľubica: Fragment and Elegies
Veľká Británia: 2006 (1),
2005 CD Hevhetia

Čekovská Ľubica: Interrupted Line
Veľká Británia: 2006 (1)

Čekovská Ľubica: Postludium
Veľká Británia: 2006 (1)

Čekovská: ShadowScale - P
2006 (1)
Francúzsko: 2006 (3)

Čekovská Ľubica: Two Portraits (Piano Concerto)
2006 (1)
Veľká Británia: 2006 (1), Francúzsko: 2006 (1)
2005 CD Hevhetia

Déczi Laco: Balada pre trúbku a orchester - P
2002 (1)

Dibák Igor: Komorná symfónia op. 5 - P
1976, 1977, 1978 (6)
Španielsko: 1977 (5)

Dibák Igor: Divertimento op. 16 pre sláčikový orchester - P
1978, 1980, 1986, 1987 (7)
ČR: 1987 (3), Litva: 1987 (2), Arménsko: 1987 (2), Rusko: 1987 (1)
1978 nahrávka SRo

Dibák Igor: Koncertná predohra op. 23 - P
1983 (1)

Dibák Igor: Altajské nocturno op. 30 pre anglický roh a orchester – P
1986, 1989 (2)

Dibák Igor: Concertino pre hoboj a orchester op. 42 - P
1993 (1)

Dibák Igor: Concerto da camera pre husle a orchester op. 51 – P
1994, 1995 (3)
1995 nahrávka SRo

Dibák Igor: Koncert pre bicie a orchester op. 60 – P
1996, 1998 (4)
1996 nahrávka SRo, 1998 live nahrávka STV

Dibák Igor: Koncert pre akordeón a orchester op. 62– P
1999 (1)

Dibák Igor: Musica per figurazioni op. 66 - P
2001 (1)

Dibák Igor: Rapsódia pre klarinet a orchester op. 69 – P
2002 (2)

Dibák Igor: Hudba pre orchester op. 70 – P
2004 (2)

Dibák Igor: Concerto piccolo pre kontrabas a orchester op. 72 – P
2007, 2008 (2)

Dibák Igor: Scherzo capriccioso pre husle a orchester op. 73 – P
2010 (1)

Didi Vojtech: Mojim deťom – P
1996 (1)
1996 nahrávka SRo

Didi Vojtech: Musica lirica – P
2
09 (1)

Didi Vojtech: Sonet pre ráno - P
2000 (1)

Didi Vojtech: V jabloňovom sade, kde chodievam za krásou – P
2002 (2)
2005 nahrávka SRo

Didi Vojtech: Vraciam sa k tebe, kolíska moja pre cimbal a sláčiky
2005 nahrávka SRo

Didi Vojtech: Canzone eterna pre soprán, recitátora, miešaný zbor a orchester
2017 (1)

Dubovský Rastislav: Actus – P
2002 (1)

Dusík Gejza: Hrnčiarsky bál – pieseň Keby víno z neba pršalo
1997, 1999 (3)

Dusík Gejza: Hrnčiarsky bál – Pieseň o rodnej zemi
1988 (1), 2007 (1), 2011 (2), 2016 (2), 2019 (2)

Dusík Gejza: Modrá ruža – pieseň Vám čarokrásnu pieseň zaspievam
2007 (1)

Dusík Gejza: Zlatá rybka – Slovenský tanec
1985, 1990 (6)

Farkaš Juraj: Symfónia č. 5 D dur Ein Slowake in Engadin - SP
2013 (1)

Ferenczy Oto: Serenáda
1984 (1)

Filas Juraj: 2. komorná symfónia – SP
2003, 2014 (6)

Filas Juraj: The Highest Cathedral - P
2015 (1)

Filas Juraj: Magnificat pre soprán, miešaný zbor a orchester - P
2019 (1)

Frešo Tibor: Malý klavírny koncert – P
1977 (2)

Frešo Tibor: Suita pre sláčikový orchester – P
1978 (4)

Frešo Tibor: Piesne na slová J. W. Goetheho
2012 (1)

Gahér Jozef: Serenáda pre komorný orchester „Topoľčianska“ - P
2005 (2)

Gašparík Róbert: Noneto „Krajina B...“ – P
1996, 1997, 1998 (9)
1996 nahrávka SRo

Gašparík Róbert: Vnútorný obraz op. 44
2001 (2)

Gašparík Róbert: Dávidovka op. 49 – P
2003 (1)

Gašparík Róbert: Profundus motus op. 41 – P
2004 (2)

Gerhardt Ladislav: Dialógy pre klavír a orch. – P
1990 (4)

Godár Vladimír: Barcarola pre husle, harfu, čembalo a sláčiky
2001 CD Slovart Records

Godár Vladimír: Concerto grosso per archi e cembalo
2006 (1)
Francúzsko: 2006 (1)

Godár Vladimír: Emmeleia – P
1999 (1), 2016 (1)
2007 CD Pavlík Records

Godár Vladimír: Meditácia pre husle, sláčiky a tympany – P
1995 (1),
2001 CD Slovart Records

Godár Vladimír: Malá suita pre malého Davida – P
SR: 2005 (2)
ČR: 2008 (1), Nemecko: 2009 (1)
2008 CD Hevhetia

Gräffinger Viliam: Antigoné - P
2019 (4)

Hanák Mojmír: Piesne pre mamu pre barytón a orchester – P
2008, 2010 (2)

Hatrík Juraj: Zátišia s husľami pre anglický roh a sláč. orchester – P
1989 (1)

Hatrík Juraj: Schola ridicula - P
1992 (3)

Hatrík Juraj: Ecce quod natura – P
2002 (3)

Hatrík Juraj: Tri venovania – triptych na poéziu F. Bábelu – P
2008, 2009 (3)

Hiray Anton Július: 12 nemeckých tancov
1982 nahrávka SRo

Hiray Anton Július: Polonézy
1983 nahrávka SRo

Hrušovský Ivan: Suita quasi una fantasia
1987 (2)

Hrušovský Ivan: Vznešené tance levočské
1989, 2009, 2017 (6)

Hrušovský Ivan: Symfónia č. 2 "Spomienková" – P
1997 (1)

Hummel Johann Nepomuk: Introdukcia, téma a variácie pre hoboj a orch.
1978, 1979 (15)

Hummel Johann Nepomuk: Koncert pre trúbku a orchester Es dur
1982, 2003, 2012, 2018 (8)
Belgicko: 2003 (1)
Nemecko: 1993, 2008 (2)
Francúzsko: 2011 (1)
Poľsko: 2017 (1)
2018 - Live nahrávka SRo

Hummel Johann Nepomuk: Koncert pre klavír a orchester a mol op. 85
1978, 1999, 2014 (5)

Hummel Johann Nepomuk: Koncert pre mandolínu a orchester G dur
1984 (2)
1984 - CD OPUS

Hummel Johann Nepomuk: Koncert pre husle, klavír a orchester op. 17
2011 (2), 2017 (2)
2017 SRo live

Hummel Johann Nepomuk: Potpourri pre violončelo a orchester op. 95 – SP
2013 (2)

Hummel Johann Nepomuk: Predohra B dur
1987, 1994, 2008, 2009, 2018 (9)

Chládek Jozef: Missa solemnis in C - P
2010 (1)

Iršai Jevgenij: Stabat mater pre sóla, zbor a orchester - P
2013 (1), 2017 (1)

Iršai Jevgenij: Anagram na meno Ernst Bloch
2018 (1)

Jakabčic Matúš: Jesenné trblietanie pre jazzové septeto a orchester – P
2010 (2)
2010 – live nahrávka SRo

Janárčeková Viera: Klavírny koncert – P
2010 (1)
2010 – live nahrávka SRo

Javorka Peter: Symfonietta - P
2014 (2)
2014 - live nahrávka SRo

Javorka Peter: Eskalácie - P
2019 (1)

Jurovský Šimon: Rytierska balada
1988 (1)

Kantor Bohuš: Koncert pre 2001 – P
1996 (2)

Kardoš Dezider: Mierová kantáta
1988 (1)

Kéler Béla: Spomienkový čardáš
2016 (2)

Kolkovič Jozef: Andante a Allegro – P
2007 (1), 2019 (1, len Allegro)
2008 CD Hevhetia

Kolkovič Jozef: Arboretum I. – P
2007 (1)

Koňakovská Lucia: Kompozícia pre sláčikový orchester a miešaný zbor – P
2003 (1)

Konečný Ivan: Koncert pre klavír, sláčiky a dve trúbky in B – P
1979 (3)

Korben Dallas Symphony, arr. S. Solovic
2014, 2015 (2)

Kořínek Miloslav: Prešli roky – kantáta na slová G. Hupku - P
1980 (1)

Kowalski Július: Suita pre sláčiky a štvorručný klavír – P
1977 (1)

Kowalski Július: Hudba pre violončelo a komorný orchester – P
1979 (1)

Kowalski Július: Koncert pre husle a komorný orchester – P
1980 (2)
1980 nahrávka SRo

Krajči Mirko: Tri bagately pre zobcovú flautu a sláčiky – P
1996 (2)
1996 nahrávka SRo

Krajči Mirko: Mantra - P
2020 (1)

Krák Egon: Cirillo-Metodiada - oratórium pre recitátora, veľký miešaný zbor a symfonický orchester podľa rovnomenného eposu Jána Hollého
2013 (3)
Francúzsko: 2013 (2)

Krák Egon: Suita z Goldbergovských variácií - P
1987 (3)

Krák Egon: Corale e fuga con epilogo – SP
2010 (1)

Krák Egon: Jazzphony Concerto pre jazzový súbor a symfonický orchester – P
2010 (2)
2010 live nahrávka SRo

Krák Egon: Kotowaza Symphony – P
2011 (2)

Krák Egon: PaCoRa Concerto - P
2012(1)

Krák Egon: Pútnici - melodráma pre 2 recitátorov, miešaný zbor a orchester na texty štúrovských básnikov - P
2015 (3)
SRN - Berlín: 2015 (1)
Francúzsko- Paríž: 2015 (1)

Krák Egon: Sarabanda - Trebbia
2015 (1)

Krák Egon: Guitar Concerto - P
2018 (1)

Krák Egon: Message pre violončelo a orchester
2018 (1), 2020 (1)

Krák Egon: Beethoven di nuovo - P
2020 (2)

Kraus Róbert: Rotary Ride - Concerto per vibrafono ed orchestra - P
2012 (1)

Krška Pavol: Pocta Michelangelovi – P
1982 (3)
1982 nahrávka SRo

Krška Pavol: Koncert pre flautu, bicie a orchester – P
1984, 2008 (3)
1984 nahrávka SRo

Krška Pavol: Slovenské koledy – P
2004, 2009, 2012, 2014, 2016 (12)

Krška Pavol: Koncert pre pozaunu a sláčikový orchester
2009 (1)

Krška Pavol: Requiem pre sóla, zbor a orchester
2009 (1)
2019 (1)

Krška Pavol: Symfónia
2009 (1)

Krška Pavol: Fanfáry k Roku kresťanskej kultúry – P
2010 (1)

Krška Pavol: Slávnostná predohra – P, venovaná 60. vročiu vzniku Konzervatória v Žiline
2011 (2), 2019 (1), 2020 (1)

Krška Pavol: Veľkomoravská predohra - P, venovaná 25. výročiu Cyrilometodských dní v Terchovej
2014 (1)

Krška Pavol: Klavírny koncert - P
2014, 2015 (2), 2019 (2)
2014 - live nahrávka SRo

Krška Pavol: Koncert pre kontrabas a orchester - P
2017 (2)

Krška Pavol: Anima Christi pre miešaný zbor, organ a orchester - P
2020 (1)

Krška Pavol: Žalm 50 pre tenor, mužský zbor, dva miešané zbory, organ a orch. - P
2020 (1)

Kupkovič Ladislav: Koncert G dur pre violončelo a orchester – P
1999, 2000 (3)

Kupkovič Ladislav: Máte radi Vivaldiho? - SP
2002 (1)

Kupkovič Ladislav: Koncert D dur pre husle a orchester – SP
2004, 2005, 2014, 2015 (8)

Kupkovič Ladislav: Suita pre sláčikový orchester
2006 (3)
2007 CD Pavlík Records

Kupkovič Ladislav: Ave Maria
2007 (6)

Kupkovič Ladislav: Do hory, do lesa pre detský zbor a orchester
2005 (1)

Kupkovič Ladislav: Symfónia C dur – SP
2010, 2011 (2)

Kupkovič Ladislav: Symfónia B dur - SP
2015 (3), 2019 (1), 2020 (1)

Kupkovič Ladislav: Variácie na tému Ch. W. Glucka - P
2016 (2)

Lavotta Ján: Nocturno hungarico C dur a f mol
1996 CD OPUS

Macudzinski Rudolf: Tri kusy pre dva klavíry a orchester
1977 (2)

Machajdík Peter: Concerto pre dva bajany a orchester - SP
2010 (2)
2010 – live nahrávka SRo

Machajdík Peter: Behind the Waves - SP
2018 (2), 2020 (1)

Malovec Jozef: Symfónia da camera – P
1982 (2)

Malovec Jozef: Suita č. 1 z Vietorisovho kodexu
1995 (1)

Malovec Jozef: Hudba pre bas a komorný orchester
1995 (1)

Markovič Zvonimír: Bratislavské miniatúry – P
1976 (1)

Martinček Dušan: Simple ouvertura pre malý orchester – P
1974 (6)

Martinček Dušan: Rapsódia pre klavír a orchester – P
1978, 1982 (3)

Martinček Peter: Koncert pre klavír a orchester in A – P
1992 (1)

Martinček Peter: Symfónia č. 3 „Benátska“ – P
2011, 2012 (2)
2011 – live nahrávka SRo

Martinček Peter: Symfónia č. 4 "In memoriam M. R. Štefánik" - P
2014 (2)
Nemecko: 2019 (1)
ČR: 2019 (1)
2014 - live nahrávka SRo
2019 - CD Lúčnica, Diskant

Matuška Janko: V slovenskej chalúpke
1989, 1995, 2012 (4)

Mazák Ján: Per Natalizio - P
2007 (1)
2007 CD Pavlík Records

Mazák Ján: Predohra Tartuffe – P
2009 (2)

Meier Jaroslav: Concertino – P
1994 (2)
1995 nahrávka SRo

Mičinec Adam: Starless Path pre gitaru a orchester - P
2016 (2)

Mikula Zdenko: Rapsodické variácie pre dychové kvinteto a sláčiky
1978 (2)

Mikula Zdenko: Cigánske piesne pre bas a sláčiky
1987 (2)

Mikula Zdenko: S Alicou do krajiny zázrakov – P
1994 (1)

Móry Ján: výber z operiet Biela holubica, Slečna vdova, Osud, Námorný kadet, La Valliére, Zlatovláska, Torrero
1997 CD Music Master

Moyzes Alexander: Jánošíkovi chlapci
1975, 1976, 2002 (7)

Moyzes Alexander: Musica istropolitana
1979, 1986 (3)

Moyzes Alexander: Divertimento op. 11
1984 (2)

Moyzes Alexander: Pieseň pracujúcich
1988 (1)

Moyzes Mikuláš: Malá vrchovská symfónia
2002 (1)

Németh–Šamorínsky Štefan: Slovenská rapsódia č. 2 - P
2011 (1)
2011 – live nahrávka SRo

Németh–Šamorínsky Štefan: Missa Posoniensis
2018 (2)
2018 - SRo live nahrávka

Nomulner Jozef: Svadobný plášť - výber - P
2016 (1)

Novák Milan: Five o´clock pre flautu a sláčiky - P
2013 (1)

Novák Milan: Koncert pre harfu a orchester – P
1975, 1976 (6), 2017 (1)

Novák Milan: Koncert pre violončelo a orchester – P
1978, 1981 (7)

Novák Milan: Parafrázy pre flautu, harfu, bicie a sláčiky – P
1989 (1)

Novák Milan: Štyri tváre roka – P
1993 (2)

Novák Milan: Večne zelené pre detský zbor a orchester – P
1994, 1995 (2)
1994 CD Halmex

Novák Milan: Slovenské ľudové piesne pre detský zbor a orch. – P
1994, 1995 (2)
1994 CD Halmex

Novák Milan: Aby bol život na zemi – P
1997 (1)

Novák Milan: Suita v starom slohu
1999 – 2003, 2005 – 2009, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2019 (30)
2007 CD Pavlík Records

Novák Milan: Hudba pre trombón a sláčikový orchester
2018 (1)

Novák Milan: Elégia pre husle a orchester
2019 (5)

Očenáš Andrej: Koncert pre husle a orchester op. 47 – P
1976 (2)
1976 nahrávka SRo a STV

Očenáš Andrej: Concertino pre flautu a sláčikový orchester
1978, 1996 (6)
Bulharsko: 1978 (2)

Očenáš Andrej: Ruralia slovacca
1978, 1981,1986, 2011 (14)
ČR: 1978 (2)

Palúch Stanislav: Variácie na slovenskú ľudovú pieseň – P
2010, 2015 (2)

Papanetzová Lucia: Moment musical pre gitaru a sláčiky – P
2000 (1)

Papanetzová Lucia: Meditácia Vďaka Bachovi pre sláčikový orchester – P
2001 (1)

Parík Ivan: Videné zblízka nad jazerom
1983 (4)

Parík Ivan: Triptych pre vyšší hlas a orchester – P
2002 (1)

Patejdl Václav: Labyrint sveta – P
1992 (2)

Pepucha Rudolf: Koncert č. 1 pre dve gitary a sláčiky – P
2001 (1)

Petrík Martin: Concertino C dur pre husle a orch. na melódie P.Hapku - P
2016 (1)

Piaček Marek: Symfonie všech Midi lidí – P
2008 (2)

Piaček Marek: Skladba s menami "nesmrteľných"  - P
2017 (1)

Podprocký Jozef: Concerto piccolo pre akordeón, sláčiky a tympany
2002 (2)

Podprocký Jozef: Koncert pre husle a orchester op. 55 – P
2010 (1)
2010 – live nahrávka SRo

Pondelíková Jana: Fantazijný koncert pre violu a orchester – P
2008 (1)

Pospíšil Juraj: Koncert pre soprán a orchester – P
1986 (1)

Pospíšil Juraj: Lyrická suita pre komorný orchester – P
1994 (1)

Procházka Pavol: Kysucká rapsódia pre zbor a orchester - P
2017 (1)

Rajter Ľudovít: Allegro sinfonico – P
1989 (3), 2000 (1), 2006 (1), 2020 (1)

Rajter Ľudovít: Impressioni rapsodiche per archi
1997 (2)

Rajter Ľudovír: Suite miniature
2006 (1)

Salva Tadeáš: Ária pre bas, klavír a sláčikový orchester – P
1977 (2)

Salva Tadeáš: Impresie pre soprán, barytón a orchester
1980 nahrávka SRo

Salva Tadeáš: Slovenské concerto grosso č. 2 – P
1981 (2)
1981 live nahrávka STV

Salva Tadeáš: Koncertantná symfónia – P
1981 (2)
1981 nahrávka SRo

Salva Tadeáš: Slovenská rapsódia pre flautu a orchester – P
1987 (1)

Salva Tadeáš: Balada per duodecimo archi – P
1988, 1989 (3)
1988 nahrávka SRo

Salva Tadeáš: Idey
1995 nahrávka SRo

Salva Tadeáš: Sedem kresieb pre komorný orchester
1997 (1)

Schneider - Trnavský Mikuláš: Ružičky
1981, 1988 (3)2019 (5)

Schneider - Trnavský Mikuláš: Nesadaj slávičku
1988 (1)
1983 nahrávka STV 

Schneider-Trnavský Mikuláš: Keby som bol vtáčkom
2012 (1)

Schneider-Trnavský Mikuláš: Vianočné koledy (úprava M. Novák) – P
1993, 1994, 1998, 2001 (12)
1995 CD Halmex Music HM

Schneider-Trnavský Mikuláš: Ave Maria (úprava M. Dubovský) – P
2004, 2005, 2007 (3)
2019 (5)
2006 CD Halmex Music HM

Schneider-Trnavský Mikuláš: Viančná omša Alma nox
2017 (5)

Sojak Subotič Želislava: Blue Fairy Tales - P
2014 (1)
2014 live nahrávka SRo

Sperger Johann Matthias: Concertino pre flautu, violu, kontrabas a orchester – SP
1999 (3)
1999 nahrávka SRo

Sperger Johann Matthias: Koncert č. 18 pre kontrabas a orchester – SP
2005 (1)

Sperger Johann Matthias: Koncertná ária „Selene, nel tuo fuoco...“
2007 (2)

Sperger Johann Matthias: Sinfonia in Es
1996 CD OPUS

Sperger Johann Matthias: Sinfonia in B
1996 (3)

Sperger Johann Matthias: Symfónia F dur „Ankunfts Symphonie“
1995, 1997, 1999, 2001, 2004, 2005 (13)
Rakúsko: 1995 (1), USA: 1997 (18), Chorvátsko: 1997 (2), ČR: 2001 (1)

Spusta Marek: Tri žalmy kajúcne pre zbor a orchester - P
2008 (1)

Spusta Marek: Magnificat pre soprán, ženský zbor, klavír a sláčikový orchester - P

Steinecker Anton: Kaddish - P
2014 (2)
2014 - live nahrávka SRo

Steinecker Anton: Preludium e Quasi una passacaglia
in memoriam T. Salva
2012 (1)

Steinecker Anton: Transformácie  - P
2019 (1)

Suchoň Eugen: Nox et solitudo
1974, 1988, 1999, 2008 (5)
ČR: 1986, 1988, 2008 (8),

Suchoň Eugen: Piesne z hôr
1975, 1976 (4)

Suchoň Eugen. Preletel sokol z Obrázkov zo Slovenska
2005, 2008, 2010, 2015, 2016 (9)

Suchoň Eugen: Sonatína z Obrázkov zo Slovenska
1975, 2008, 2018 ( 7)

Suchoň Eugen: Kaleidoskop pre klavír a orchester
1978 (2)
Fínsko: 1979 (3)

Suchoň Eugen: Serenáda op. 5 pre sláčikový orchester
1983, 2008 (3)
2007 CD Pavlik Records

Suchoň Eugen: Serenáda op. 5 pre komorný orchester – úprava B. Urban
1984, 1988, 1996, 1998, 1999, 2003 (18)
ČR: 1984, 2001 (5), Nemecko: 2009 (1)
1988 nahrávka SRo

Suchoň Eugen: Horalská suita z Obrázkov zo Slovenska
1983, 1984, 2008 (3)
Taliansko: 2008 (1)

Suchoň Eugen: Elégia a tokáta pre klavír a orchester
1986 (2)

Suchoň Eugen: Uspávanka Katreny „Hajaj, búvaj...“ z opery Krútňava
1988 (1)
Belgicko: 2009 (1)

Suchoň Eugen: Ária Proroctvo Svätopluka z opery Svätopluk
1988 (1)

Suchoň Eugen: Symfonická fantázia B-A-C-H
1990, 1998 (8)

Suchoň Eugen: Malá suita s passacagliou – úprava B. Urban
1988, 2004, 2008, 2009, 2013, 2016 (9)
Slovinsko: 2008 (1), ČR: 2008 (1), Južná Kórea: 2016 (1)
1988 nahrávka SRo
2016 live nahrávka SRo

Suchoň Eugen: Obrázky zo Slovenska – kompletné orchestrálne uvedenie cyklu
2008 (2)

Suchoň Eugen: Varila myšička kašičku
2009 (1)

Suchoň Eugen: Tri piesne na poéziu M. Válka, P. Štilichu a J. Smreka
2018 (1)

Szeghy Iris: Ľudstvo, kantáta pre soprán, dvojzbor a orchester na text Georga Trakla a Žalmu 130 - SP
2014 (2), 2018 (2)

Széghy Iris: Vielleicht, dass uns etwas aufginge – SP
2003 (2)

Széghy Iris: Koncert pre violončelo a orchester
2017 (2)

Šeban Andrej: Opus č. 1 pre elektrickú gitaru, fujaru a kom. orchester – P
2006, 2008 (4)
ČR: 2008 (1)
2008 CD Hevhetia

Šeban Andrej: Skanzen
2014 (1)

Šibilev Peter: Pop etuda pre klasický symfonický orchester – P
1987, 1991 (5)
ČR: 1991 (1)

Špilák Peter: Dve vianočné piesne - P
2012, 2015 (8)

Špilák Peter: Slovenská suita pre zbor a orchester - P
2014 (1)

Šurín Stanislav: Missa tirnaviensis pre sóla, zbor a orchester
2010 (2)

Tandler Juraj: Suita pre sláčikový orchester – P
1982 (1)

Tost František Xaver: Divertimento D dur
1996 CD OPUS

Urbanec Bartolomej: Hej, slnko vychodí
1988 (1)

Vajo Juraj: Tikun – kantáta pre soprán a komorný orchester – P
2010 (2)
2010 – live nahrávka SRo

Vaňouček Michal: Slovanské concerto - P
2012 (1)

Viskup Anton: Komorný koncert pre violu a sláčiky – P
1989 (1)

Zagar Peter: Hudba pre dve flauty, dva hoboje, dva fagoty, mg. pás a sláčiky – P
1989 (1)

Zagar Peter: Rondo pre violončelo a orchester – P
2001 (4), nahrávka SRo

Zach Ján: Cvetoslov - symfonická poéma - P
2013 (1)

Zeljenka Ilja: Koncert pre husle a sláčiky - P
1977 (2)

Zeljenka Ilja: Slovo – kantáta na texty V. Válka – P
1981, 1982 (5)

Zeljenka Ilja: Epilóg – P
1982, 1983, 1984, 1986, 1990 (11)
ČR: 1983, 1984, 1986 (11), Poľsko: 1983 (1), Veľká Británia: 1984 (2)
1982 nahrávka SRo

Zeljenka Ilja: Musica slovaca
SR: 1991, 2002 – 2018 (55)
Belgicko: 2003 (1), Španielsko: 2005 (2), Kanada: 2005, 2010 (12), Nemecko: 2006, 2009, 2010 (4), Slovinsko: 2008 (1), Francúzsko: 2013 (2), ČR: 2018 (1)
2007 CD Pavlík Records

Zeljenka Ilja: Concerto per due violoncelli – P
1994 (2)

Zeljenka Ilja: Concerto grosso pre organ a orchester – P
1999 (2)

Zeljenka Ilja: Symfonietta č. 2 – P
2000, 2012 (2)
2001 nahrávka SRo
2012  live nahrávka SRo

Zeljenka Ilja: Koncert pre violončelo a orchester – P
2002 (2)

Zeljenka Ilja: Klavírny koncert č. 3 – P
2005 (1)

Zeljenka Ilja: Concertino pre fagot a komorný orchester – P
2005 (1)

Zeljenka Ilja: Musica per pianoforte ed archi
2008 (1)

Zeljenka Ilja: Sarkazmy pre komorný orchester – P
2007 (2), 2019 (1)
2019 SRp, live nahrávka 

Zeljenka Ilja: Hudba pre Warchala
2012 (1)

Zemanovský Alfréd: Zdvihnite život – P
1989 (1)

Zimmer Ján: Suita v starom francúzskom slohu – P
1977, 1986 (7)

Zimmer Ján: Koncert pre organ a sláčikový orchester – P
1985 (1)

Zimmermann Anton: Benedictus pre soprán, organ a sláčiky
1989 (1)

Zimmermann Anton: Koncert D dur pre kontrabas a orchester
1996 (3)

Zimmermann Anton: Kasácie G dur
1995 (1)
Rakúsko: 1995 (1)

Zimmermann Anton: Sinfonia in B
1989 (1)
1996 CD OPUS

Zimmermann Anton: Sinfonia in C
1993 (1)
Rakúsko: 1993 (1)

Zrunek Juraj: Vianočná omša Harmonia pastoralis
1982, 1986, 1989, 1992, 2003, 2007, 2008, 2014 (25)


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2020 Štátny komorný orchester Žilina