Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

Predaj vstupeniek


ONLINE PREDAJ:

http://www.navstevnik.sk/

 

CENY ABONENTNÝCH VSTUPENIEK 2016/2017

V 43. sezóne ŠKO Žilina ponúkame hlavný orchestrálny abonentný cyklus „A“, ktorý obsahuje 21 koncertov, z toho 1 prémiový koncert, ktorého cena nie je započítaná do hodnoty abonentky.
Novinkou je žánrovo pestrý abonentný cyklus Hudba je len jedna s abonentnou vstupenkou „B“, ktorý obsahuje 7 koncertov, z toho 1 prémiový koncert, ktorého cena nie je započítaná do hodnoty abonentky.
Pri reprízovaných koncertoch platia abonentné vstupenky len na prvý koncert.

ABONENTNÁ VSTUPENKA  A

Miesto                              Základná cena          Zľava č. 1               Zľava č. 2

Prízemie 1. a 2. rad
2.balkón vľavo a vpravo     160,- €                         113,- €                       99,-€


Prízemie 3. až 13. rad
1.balkón, lóže č. 1 až 6, č. 11 až 16 – zadné miesta
2.balkón stred, 2. a 3. rad

192,- €                       138,- €                     119,-€


1.balkón, lóže č. 1 až 6, č. 11 až 16 – predné miesta
1.balkón, lóže č. 7, 8, 9  – celé
2.balkón stred – 1. rad                                  
224,- €                        163,-€                   139,-€

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------


ABONENTNÁ VSTUPENKA  B

Miesto                           Základná cena             Zľava č. 1       Zľava č. 2

Jednotná cena                53,- €                          39,-€                       33,-€

------------------------------------------------------------------------------------------------------------


POZOR !!!
zmena v systéme abonentných vstupeniek na 43. sezónu 2016-2017:


V koncertnej sezóne 2016-2017 sme namiesto jedného abonentného cyklu AB rozdelili koncerty na 2 abonentné cykly.

Prvý cyklus „A“ obsahuje len 21 orchestrálnych koncertov.

Druhý cyklus „B“ obsahuje 7 koncertov pestrých žánrov od koncertu Slovenského filharmonického zboru cez operu Haydn večeria s Mozartom súčasného skladateľa Sláva Solovica, koncert ŠKO s rómskymi súbormi Sendereiovci a Čercheňora, klavírny recitál Dany Varínskej, Vivaldiho Ročné doby s pantomímou v podaní Muchovho kvarteta a míma Vlada Kulíška, Trojkráľový koncert Cigánskych diablov a veľkonočný organový koncert.

 

Bulletin 43. sezóny v elektronickej podobe:

Bulletin_43._sezona.pdf

 

ZĽAVY NA ABONENTNÉ VSTUPENKY
po predložení príslušného dokladu


Zľava č. 1:

- študenti všetkých typov škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)
- držitelia karty Euro 26, ISIC a ITIC,
- dôchodcovia nad 62 rokov
- hromadné písomné objednávky od 6 ks pre všetky typy škôl (okrem škôl umeleckého zamerania) - platba všetkých objednaných abonentiek naraz – na základe faktúry prevodom alebo v hotovosti

Zľava č. 2:
-
držitelia ZŤP a ZŤPS
- študenti  všetkých typov škôl umeleckého zamerania
- hromadné písomné objednávky min. 6 ks pre všetky školy umeleckého zamerania - platba všetkých objednaných abonentiek naraz - na základe faktúry prevodom alebo v hotovosti
Doterajším predplatiteľom rezervujeme ich miesta do 23. 8. 2016.

 

ZĽAVY NA BEŽNÉ VSTUPENKY:

40% zľava
:
- študenti všetkých typov škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)
-držitelia karty Euro 26, ISIC, ITIC
-dôchodcovia nad 62 rokov
- hromadné písomné objednávky od 10 ks pre všetky typy škôl (okrem škôl umeleckého zamerania)

50% zľava :
-držitelia ZŤP s ZŤPS
-študenti  všetkých typov škôl umeleckého zamerania
-hromadné písomné objednávky od 10 ks pre školy umeleckého zamerania

 

NEDEĽNÉ MATINÉ PRE DETI A RODIČOV:

50% zľava:
-držitelia ZŤP a ZŤPS
-hromadné objednávky od 10 ks pre detské domovy a špeciálne sociálne zariadenia pre deti a mládež

Abonentné vstupenky na matiné neplatia

 

PREDAJ VSTUPENIEK (abonentných aj jednotlivých) je v informačnej kancelárii ŠKO Žilina, Dolný Val 47, v pracovných dňoch počas letných prázdnin  7.00 – 10.30 hod. a 11.30 – 14.00 hod., od 30. augusta 2016 v pracovných dňoch 7.00 – 18.00  hod. bez prestávky, v deň koncertu do 18.50 hod. Predaj abonentných vstupeniek je od 1. 8. 2016, predaj jednotlivých vstupeniek od 30. 8. 2016. Doterajším predplatiteľom rezervujeme ich miesta do 23. 8. 2016.
Rezervácie na www.skozilina.sk, tel. +42141 2451111, e-mail: vstupenky@skozilina.sk


Všetky vstupenky je možné uhradiť aj Kultúrnymi poukazmi.


NOVINKA!

VSTUPENKY NA KONCERTY SA PREDÁVAJÚ LEN NA 4 MESIACE DOPREDU (vždy od 1. pracovného dňa v mesiaci sa spúšťa predaj na 4 kalendárne mesiace dopredu) / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2017 Štátny komorný orchester Žilina