Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

KONKURZ: Manažér/ka orchestra

Štátny komorný orchester Žilina
so sídlom Dolný val 47, 011 28 Žilina

vyhlasuje

podľa zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

výberové konanie  na obsadenie funkcie

manažér/ka orchestra

Kvalifikačné predpoklady:

- vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

 

Ďalšie požadované predpoklady:

- bezúhonnosť

- spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu

- minimálna prax v kultúrnom sektore - 2 roky

 

Požadované dokumenty:

- žiadosť o zaradenie do výberového konania s uvedením kontaktov (telefón, email)

- štruktúrovaný profesijný životopis

- písomný súhlas na spracovanie osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov

- písomné čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu

- motivačný list

- výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace

- doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (kópia diplomu)

 

Iné kritéria a požiadavky:

- všeobecný prehľad v oblasti hudby

- aktívna znalosť anglického jazyka

- znalosť ďalšieho svetového jazyka výhodou

- riadiace, organizačné a manažérske schopnosti, komunikatívnosť, flexibilita

- znalosť práce s PC

- skúsenosti so spoluprácou s kultúrnymi a umeleckými inštitúciami

- vodičský preukaz skupiny B

 

Náplň práce:

- realizácia domácich a zahraničných koncertných aktivít orchestra

- zabezpečenie a komunikácia so zahraničnými umelcami na koncertoch v Žiline a v zahraničí

- spolupráca so zahraničnými partnermi

- aktívne vyhľadávanie a komunikácia so sponzormi a partnermi

 

Ponúkame:

- plat od 1 200 € brutto (podľa dĺžky odbornej praxe)

- prácu na plný úväzok formou zamestnaneckého pomeru v renomovanej kultúrnej inštitúcii s dlhoročnou tradíciou

- slobodným uchádzačom možnosť poskytnutia ubytovania

- 5 týždňov dovolenky

- stravné lístky

 

Predpokladaný nástup: podľa dohody

 

Nepriloženie niektorej z požadovaných dokladov a príloh v určenom termíne je dôvodom na vyradenie uchádzača z výberového konania! Na doklady a prílohy predložené po určenom termíne sa neprihliada!

 

Termín uzávierky podania prihlášky do výberového konania: 31. január 2021

Prihlášku do výberového konania spolu s požadovanými doklady a prílohami je potrebné doručiť osobne alebo poštou na adresu: Štátny komorný orchester Žilina, sekretariát, Dolný val 47, 011 28 Žilina v obálke označenej heslom „Výberové konanie – manažér/ka orchestra – neotvárať“ do 31. januára 2021. Rozhodujúcim je dátum podania na poštovej pečiatke, resp. dátum podania na sekretariáte Štátneho komorného orchestra Žilina.

 

Bližšie informácie môžete získať na emailových adresách:

maria.steinigerova@skozilina.sk alebo karel.hampl@skozilina.sk

 

 

Uchádzači, ktorí spĺňajú kvalifikačné predpoklad, ďalšie požadované predpoklady a predložia v určenom termíne všetky požadované prílohy, budú na výberové konanie pozvaní písomne najmenej 7 kalendárnych dní pred jeho začatím.

zobraziť podrobnosti »»

KONKURZ: 2. lesný roh s povinnosťou hrať 1. lesný roh

Riaditeľ Štátneho komorného orchestra Žilina
vypisuje konkurz na plný pracovný úväzok

na miesto:

2. lesný roh s povinnosťou hrať 1. lesný roh
s nástupnou mzdou od 1.100,- € (podľa dĺžky odbornej praxe)

 

Konkurz sa uskutoční v sále Domu umenia Fatra v Žiline
NOVÝ TERMÍN
v utorok 4. mája 2021 o 14.00 hod.

 

Požadované vzdelanie: VŠ príslušného smeru alebo absolutórium konzervatória

 

Uzávierka prihlášok: piatok 30. 4. 2021

Prihlášky, životopis a súhlas so spracovaním osobných údajov zasielajte emailom na: petra.kovacovska@skozilina.sk a elena.filippi@skozilina.sk

 

 

Štátny komorný orchester Žilina ponúka uchádzačom tieto benefity:

 • slobodným uchádzačom možnosť poskytnutia ubytovania,
 • 5 týždňov dovolenky,
 • stravné lístky.

 

 

Podmienky konkurznej hry uchádzačov na miesto 2. lesný roh s povinnosťou hrať 1. lesný roh:

- W. A. Mozart: Koncert č. 4 KV 495 (1. časť s kadenciou)

- R. Strauss: Koncert č. 1 (1. časť)

- orchestrálne party:

 

 • Ludwig van Beethoven – Predohra k opere Fidelio
  Adagio - Allegro 45-55 (číslo taktu) Horn2
 • Ludwig van Beethoven - Symfónia č. 3 op. 55
  III. Trio Allegro vivace 169-202 (číslo taktu) Horn2
  IV. Finale Poco andante 375-405 (9 pred F-7 po G) Horn1
 • Ludwig van Beethoven - Symfónia č. 6 op. 68
  III. Allegro 132-161 (50 po A-77 po A) Horn1
  V. Allegretto 1-10 (číslo taktu) Horn1
 • Ludwig van Beethoven - Symfónia č.7 op. 92
  I. Vivace 84-101 (25 pred C-C) Horn1, Horn2
  - Vivace 423 - do konca (od K do konca) Horn1, Horn2
  IV. Allegro con brio 416 - koniec (od K po koniec) Horn1
 • Ludwig van Beethoven: Symfónia č.8 op. 93
  III. Tempo di Minuetto - 45-78 (číslo taktu) Horn1
 • Wolfgang Amadeus Mozart - Symfónia č. 40
  III. Trio: Allegretto 61-84 (číslo taktu) Horn1
 • Joseph Haydn: Symfónia č. 31 "Hornsignal"
  I. Allegro 1-16 (začiatok až po tretí takt po písmene A)

Party na stiahnutie: Lesny_roh.pdf

Všetky voľne stiahnuteľné aj na na http://www.hornsociety.org/hornexcerpts-org:

zobraziť podrobnosti »»

 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2021 Štátny komorný orchester Žilina