Skoč na obsah Skoč na menu
Štátny komorný orchester Žilina
zväčšiť písmo | zmenšiť písmo
en sk

ORGANOVÝ VEČER


štvrtok 16. 05. 2019 o 1900 hod.
Jednotné vstupné: 6,- €
Abonentné vstupenky AB platia

 

Martin Kovařík, organ, ČR - Švajčiarsko
Kristián Tichák, organ, študent Konzervatória Žilina

 

program:

Johann Sebastian Bach
Tokáta a fúga d mol BWV 565

Max Reger
Fúga D dur op. 59

Francois J. Bonnet
Variations de concert op.1

Eugene Gigout
Toccata

Georg Friedrich Händel
Hornpipe z Vodnej hudby (transkripcia a kadencia: J.Guillou)

Jean Guillou
Au Miroir  des Flûtes  z cyklu  Jeux d´Orgue op. 34
(V zrkadle fláut z cyklu Registre organa)

Marcel Dupré
Deux Esquisses (Dve skice) op. 41

Johann Sebastian Bach
Triová sonáta c mol z Hudobnej obete, BWV 1079

Jean Guillou
Impromtu pre sólový pedál op.42

Franz Liszt
Les Preludes, symfonická báseň  (transkripcia pre organ: M.Kovařík)


 

Tichak.jpgKovarik.jpg

 

MARTIN KOVAŘÍK

sa narodil v roku 1971 v Novom Jičíne ako syn významného českého zbormajstra a hudobného pedagóga Vladimíra Kovaříka. Po klavírnych začiatkoch nasledovali organové štúdia na ostravskom konzervatóriu (v triede Vladimíra Svatoša)  a  na VŠMU v Bratislave (u Jána Vladimíra Michalka).  Umelecky rozhodujúcim sa však stali až nasledovne roky súkromných štúdii organa a klavíra u legendárneho Jeana Guilloua v Paríži (prezývaného «kráľ svetových organistov»), s ktorým od tej doby viackrát vystúpil aj ako jeho komorný partner v dielach pre organ a klavír (o. i. vo svetovej premiére Guillouovho mimoriadne náročného Kolokvia č. 7 v Dortmunde v roku 2000)  a s ktorým naďalej úzko spolupracoval na šírení ako aj revíziách jeho kompletného diela pre organ a klavír (vrátane komornej tvorby).

Ešte počas štúdii v Bratislave zvíťazil M. Kovařík v súťaži firmy Yamaha, určenej všetkým hráčom na klávesové nástroje. V rokoch 1993-1996 pôsobil ako pedagóg organovej hry na Konzervatóriu J. L. Bellu v Banskej Bystrici. Od roku 1996 žije v Švajčiarsku, kde pôsobí v súčasnosti o. i. ako hlavný organista Kostola sv. Jozefa v Horgene a kde sa podieľa aj na organizácii  hudobného života.  Sólisticky, ako aj so svojou manželkou, huslistkou a violistkou Evou, je častým hosťom najvýznamenjších organových festivalov (Prestige de l´Orgue v Paríži, v Passau, Piacenze a mnohých iných). Koncertne vystupuje aj ako klavirista, najčastejšie v rozličných komorných formáciách. Má aj viacero rozhlasových a CD nahrávok.

Stredobodom Kovařikovej umeleckej činnosti je oblasť organovej transkripcie, v ktorej využíva nielen všetky zvukove možnosti moderného organa, ale v ktorých s obľubou zachádza až k hraničným možnostiam samotnej hrateľnosti (napr. organová verzia Listovej Faustovskej symfónie).

 

 

KRISTIÁN TICHÁK

pochádza z Dolnej Tižiny (nar. 1996). Hru na klavíri študoval najskôr na ZUŠ L.Árvay u p. učiteľky M. Leiblingerovej. Po absolvovaní Obchodnej akadémie sv. Tomáša Akvinského je teraz poslucháčom Konzervatória v Žiline, kde študuje dva odbory – cirkevnú hudbu  a  hru na organe, organ v triede Mariána Mušku, dirigovanie u Tomáša Vrškového. Patrí k najlepším študentom Oddelenia cirkevnej hudby, úspešne reprezentoval školu na Prehliadke mladých slovenských organistov v Sielnici a Banskej Bystrici (2018). Na celoslovenskej súťaži študentov konzervatórií v Košiciach získal 3.miesto v I. kategórii (2018).  Ako chrámový organista hráva počas bohoslužieb v kostole sv. Barbory v Žiline ako aj v mieste svojho bydliska. Účinkuje na koncertoch oddelenia, mal vystúpenia počas koncertov v kostole sv. Barbory a Katedrály Najsv. Trojice v Žiline, je aktívny aj ako člen speváckeho zboru konzervatória i chrámového zboru Sursum Corda v Rosine.     


 / Kde nás nájdete / Kontaktný formulár / Úvodná stránka / Podmienky používania / RSS kanál / © 2019 Štátny komorný orchester Žilina